Kilka słów o nas 


Roki to nowoczesny, dynamicznie rozwijający się serwis aukcyjno-ogłoszeniowy powstały w 2015 roku łączący w sobie świat aukcji internetowych, ogłoszeń i ofert pracy.

Nie pobieramy opłat za wystawianie aukcji w serwisie ani prowizji od sprzedaży.

Oferujemy trzy tryby sprzedaży:

kup teraz
licytacja
złóż ofertę

W naszym serwisie dodasz: aukcję, ogłoszenie, ofertę pracy.

Możesz prowadzić swoje konto firmowe bez dodatkowych opłat. 

Oferujemy również program partnerski, dzięki któremu zarejestrowani użytkownicy mogą zarabiać w naszym serwisie polecając go swoim znajomym.

Właścicielem serwisu jest Roki Sp. z o.o, ul. Brzeska 57i/29, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000725170, NIP 537-264-15-19 oraz REGON 369796059

Adres do korespondencji: kontakt@roki.pl

Zespół Roki.pl dołoży wszelkich starań, aby serwis działał zawsze w pełni bezpiecznie i dynamicznie. Naszą misją jest zgromadzić jak największą liczbę zadowolonych użytkowników i stworzyć najlepszy serwis aukcyjno - ogłoszeniowy w Polsce.Przydatne informacje


Informacje o płatnościach


Płatności z tytułu Usług są realizowane przelewem elektronicznym, obsługiwaną przez zewnętrzny system płatności Dotpay S.A., dostępny w obszarze Konta Klienta dla zalogowanych Użytkowników. Termin płatności należności z tytułu Usług przypada:


Z tytułu Opłaty aktywacyjnej –na chwilę rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

Z tytułu Wyróżnienia na rzecz Użytkowników indywidualnych – na chwilę rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

Z tytułu Wyróżnienia na rzecz Użytkowników firmowych – 7-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym rozpoczęto świadczyć Usługę.


Świadczenia


Świadczone usługi wykonywane są natychmiastowo, lub po uiszczeniu opłaty, jeżeli Usługa tego wymaga.


Reklamacje


Usługodawca zaleca składanie reklamacji w formie elektronicznej, wiadomością e-mail pod adres e-mail wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy, przy użyciu formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.


Użytkownik może złożyć reklamację także wtedy, gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.


Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika, w celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.


Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.


Usługodawca informuje Użytkownika o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Użytkownika w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji przez Użytkownika


Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.


 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Roki Sp. z o.o, ul. Brzeska 57i/29, 21-560 Międzyrzec Podlaski, adres e-mail: kontakt@roki.pl,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – dostępnego do pobrania tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.


 Skutki odstąpienia od umowy


 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


 Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji


 Konsument dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.


 Oświadczenie usługodawcy


 Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej chcemy przekazać pomocne informacje.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu świadczeniu usług serwisu ROKI. na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika wyrażonej podczas rejestracji konta. Użytkownik dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną i tradycyjną, w celu bezpośredniego przedstawienia oferty.

Przetwarzane dane użyte są w celach marketingowych, technicznych i statystycznych podmiotów trzecich, w tym zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych. Przekazane dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową Reklamodawców oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe. (Segmentowanie pozwala nam na dostosowywanie treści reklamowych do indywidualnych zainteresowań użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych.)

Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane zostają:
  • adres email,
  • adres protokołu internetowego użytkownika
  • dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie wprowadzi w ramach korzystania z usług serwisu ROKI Sp. z o.o.

Fotografie nie są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości i w tym zakresie nie są danymi szczególnych kategorii. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą


Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych,
  • przenoszenia lub usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 


Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych

Dane osobowe powierzamy naszym partnerom technologicznym czyli podmiotom które świadczą usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczą dla nas usługi statystyczne, usługi portali społecznościowych oraz rozwoju i utrzymania oprogramowania. Ponadto dane mogą zostać powierzone partnerom, którzy wspomagają nas w procesach realizacji kampanii reklamowych. Powierzone dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator Danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ROKI Sp. Z o.o., ul. Brzeska 57i/29, 21-560 Międzyrzec Podlaski , NIP: 537-264-15-19

Równocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 obowiązywać będzie zmieniony regulamin i polityka prywatności serwisu ROKI dostosowane do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.